سخنوران

روش دستیابی: طرح یک موضوع، 3 دقیقه فکر کردن و بعد 3 دقیقه بیان کردن (مثلا خانه، آب، آتش، خورشید، خاک یافتن ارتباطات برای توسعه مفهوم و شکوفا کردن و مفهوم را از تک بعدی خارج کردن توصیه اکید: ننوشتن کامل سخنرانی (فقط سرفصلها نوشته شود ولی جملات و مفاهمیم را در آنجا خلق کرد الا جملات طلائی. شاهکار این روش را از سخنرانی های دکتر شریعتی مثال می زنند که بعید است که جملات ادیبانه را همانجا خلق کرده باشد. مثلا: ترجیح میدهم به جای آن که در مسجد روی کفشهایم بنیشم بر روی کفش هایم بایستم و به خدا فکر کنم تشویق و ترغیب به رفتن به نقطه هدف