سخنوران

سطح 3

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

هدف سطح3:

 تعریف نخبه: ویژه بودن از نظر تکنیک، محتوا و تأثیر گذاری

محتوای دوره

بازکردن همه
ادرکات حسی (سیستم های ترجیحی)
زبان بدن
انتقال پیام فیدبک از زبان بدن مخاطب
1 از 3