سخنوران

سطح 2

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

هدف اصلی سطح 2:

آموزش تکنیکهای محتوائی با هدف ورود به عرصه سخنوری

هدف فرعی:

اثر گذار بودن کلام ما به طوری که عامل برانگیختگی شود (بیان باورهای خودمان مثل تجربیات واقعی خودمان)

محتوای دوره

بازکردن همه
آموزش مترادف ها
خلاقیت در کلام
مَداخل شروع سخنرانی (23 روش برای شروع)
حس
1 از 2