سخنوران

سطح 1

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

هدف سطح 1:

فراگیر بتواند دکلمه یا متنی را از حفظ یا از روخوانی با همه تکنیکهای فیزیکی به خوبی اجرا کند.

اهداف فرعی:

فراگیر به صورت آماتور بتواند یک برنامه را (به صورت بداهه گوئی و خلاقیت) اجرا نماید.

ایجاد انگیزه برای شرکت در دوره آموزشی سطح2